Categories

Ajkal fahashi o aryani ka dor dorah hai or nojawan nasal fahish filmon, sexy kahania, shehwani tasaveer or jinsi taleem kay nam par likhi gai bay hayai ka prchar...

Hum sab ko hi kabhi na kabhi buray dino ka samna hota hai or kabhi hamen apni passandedah cheezon ko bhi khair bad kehna parta hai, Hum daftar main...

Civil hospital main dhamkay or firing kay natijay main media kay numainday or wokla sameet 18 afrad jan bahaq jab kah 30 say zaid zakhmi ho gaye.