Categories

Bermagaim pemier league cricket match ky duran hungama araye provest mudlands ki 2 teamy ki srnazish kar de gaye hai.

Sabiq wazir e azam aur muslim league (n) ky qaid muhammad nawaz sharif ki rehaish gah per jati umrah guzushta roz zabardast sisyasi sargamio ka markaz banne rahe.