Categories

Hazrat Ans se marvi hai keh 3 duayen kabhi rad nahi hoti jab koi shakhs apni aulad ke liye dua karta hai jab rozaydar iftari ke waqt dua karta...