Categories

Yeh hamare jism mein nami ki munasib miqdar barqarar rakhne mein madadgar  sabit hota hai jis se jild naram aur chamakdar rehti hai yeh hamare jism mein nami..

Mahereen ke mutabiq agar chotay bachon ko jald sonay ki aadat daali jaye to agay chal kar in mein motapa hone ke khadshat nisf reh jatay hain mahereen ka...

Agar to ap raat gaye khana khanay ke aadi hain to is tarah ap dil ke doray aur falij jese jaan leva amraz ke khatrat ko barha raha rahay...