Categories

Bharati fouj mein mary gaye captan ki waldah ny inkashaf kia hai ky hum khabhi nhi chahegy ky humary khandan mein koi aur bharti fouj mein na jaye.