Categories

Bollywood adakara kareena kapoor ne kaha hai keh deepika padukone aur katrina ke sath lift main phansane se acha hoga keh apne ap ko qatal kar loon express tribune...

Saraiki gulukara aliya baloch gharelu tashadud nishana ban gayein shohar ke tashadud se gulukara zakhmi ho gayein ankh par shadeed choten ayi hain tafsilat ke mutabiq..