Categories

Ranbir kapoor ne kaha hai keh mahira bahut khubsurat aur bahut dilkash adakara hain lekin hum donon sirf dost hain aur hamara rishta dosti se zyada kuch nahi hai..