Categories

Shohar biwi ke haqooq na ada karay to nikah nahi tootta lakin chahiye ke talaq de de jo shakhs biwi ke haqooq ada nahi kar sakta us ke liye...

Aik shakhs ap Hazoor ki khidmat main hazir hua aur apni ghurbat o tangdasti bayan ki ap ne irshad farmaya jab tum apne ghar main dakhil ho kar salam...

Firon ki janib se yeh manadi karwa di gayi keh jin aurton ke haan bachon ne jajam liya hai unhen inaam o karam se nawaz jaye ga lihaza nozaida...

Dubai ke grand mufti ne shohar ke mobile phone ki jasoosi karne ke amal ko haram qarar diya hai media reports ke mutabiq dubai main islamic affairs and...