Categories

Bait ul Amoor 7ven asman par Khana Kaaba ki tarz par ek ghar hai jis ke gird har waqt hazaron farishtay tawaf karte rehte hain Bait ul Amoor 7ven...

Australia mein ek nojawan ne apni hi sali ko ziadti ka nishana bana dala aur jab isay giraftar kar ke adalat mein pesh kiya gaya aur judge ne usay...